Kateřina Barabášová: Horror Vacui

Výstava
Obrazy jsou osobními deníky, v nichž kontinuálně mapuji určité fáze. Jsou kontemplací o lidských vztazích, o nesplněných přáních, o prosbách a vzpomínkách, v neposlední řadě i o smrti. Horror vacui, pomyslné zaplňování prostoru v obraze, chápu jako prostředek, díky kterému vzniká příběh. Samotná definice je současně i interpretací strachu ze zániku a prázdnoty, která se stále více stává aktuálním tématem mé práce.
Termíny