The best of act

Výstava
Výstava The Best of Akt záměrně prezentuje pět naprosto odlišných autorských přístupů k fotografování nahoty počínaje dnes už téměř klasikem Tarasem Kuščynským, přes věčně dráždícího Jana Saudka, romantického Roberta Vana, racionálního precisionistu Pavla Brunclíka až po dekadentního skandalistu Antonína Tesaře. Každý z nich originálně přispěl k proměně žánru, starému jako umění samo. A dílo každého z nich, bez ohledu na vzájemnou odlišnost, v sobě nese specifické znaky české fotografie – smysl pro lyrismus a něžnou ironii, komiku a absurditu světa.
Termíny