Ateliér Intermédia ZČU Plzeň

Výstava
Co všechno pro nás může být motivací a naopak čím vším se člověk může motivovat? Může například zvětšení kuřecí prsní svaloviny motivovat k pozitivní změně společenského povědomí? Stačí usilovná příprava ke splnění snu o cestě do vesmíru? Instalace videí nabízí odlišné pohledy na motivaci v několika nejen uměleckých rovinách.
Termíny