Jak nás ovlivňují minulé životy v současnosti

Volný čas
Přednáška Zdenky Blechové.
Termíny