Šálek s víčkem?

Výstava
Výstava fotografií Michala Kalhouse. Výstava představí rodinné a domácnostní introspektivní snažení, jehož výsledkem jsou fotografie, ve kterých věci, situace běžného života mohou nabývat obecnější nebo symbolický význam. Záměrem je ukázat obyčejný život, jehož všední každodennost a zdánlivá jednotvárnost nemusí být zatěžující banalitou, emocionálním skleníkem a deprimujícím vězením, které brání svobodnému využití a rozvíjení našich vlastních schopností. Prožití a pochopení obyčejnosti, všední každodennosti a jednotvárnosti může být vnímáno jako cesta k sebepoznání, otevření se světu, úžasu z bytí, zjemnění vnímání a možnost k získání zkušeností, které odhalují hluboký smysl života potvrzovaný smrtí.
Termíny