Současné umění?

Volný čas
Přednášející MgA. Mgr. Barbora Lungová, asistentka Katedry teorií Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, přiblíží některé problémy malířství a současného výtvarného umění.
Termíny