Klášter Porta coeli pověstmi opředen

Výstava
Výstava u příležitosti 780. výročí první písemné zmínky představí dějinné události kláštera formou prostorové instalace, inspirované dochovanými pověstmi.








Termíny