Sociální bydlení s prvky romské kultury

Výstava
Výstava chce vnést nový pohled do stereotypních forem bydlení pro sociálně slabé obyvatele a vícečetné rodiny s dětmi.
Termíny