Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala

Výstava
Výstava při příležitosti 55. výročí úmrtí Břetislava Bakaly. Život a dílo dirigenta Břetislava Bakaly (1897–1958), jehož činnost a působení jsou neodmyslitelně spjaty s městem Brnem.
Termíny