Výstava k 90. výročí otevření sokolovny v Blansku

Výstava
Díky spojenému úsilí tří blanenských paměťových institucí – Státního okresního archivu Blansko, Muzea Blansko a Městské knihovny Blansko – budou představeny dokumenty, které ještě nikdy vystavovány nebyly. Osobní záštitu nad výstavou převzal první místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.
Termíny