Příležitost dělá zloděje

Volný čas
Cyklus přednášek Policie ČR o problematice kriminality páchající na seniorech.
Termíny