Fraktály

Výstava
Výstava počítačové grafiky a kreseb Lubomíra Stavinohy.
Termíny