Zdeněk Makovský, Aleš Navrátil, studenti - sochy, obrazy

Výstava
Výstava dvou pedagogů, architektů - výtvarníků a jejich studentů z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Zdeněk Makovský a Aleš Navrátil zde představí svoji současnou tvorbu. Makovského plastiky a portréty oscilují mezi dvěma póly, které se na první pohled jeví navzájem značně vzdálené. A právě v rámci tohoto názorového rozpětí se odehrává zajímavý dialog. Je to dialog sochaře a architekta. Pro Makovského směřování je příznačný, je zdrojem osobitosti jeho projevu.
Termíny