Quena recitál - Vlado Ulrich, Petr Smetáček

Hudba
Repertoár zahrnuje jak peruánské a latinskoamerické rytmy, tak i klasickou hudbu (J.S. Bach, F. Chopin, V. Monti, A. Piazzolla, G.P. Telemann ad.).
Termíny