Prohlídka zámku

Výstava
I. návštěvnický okruh - Zámecké interiéry rodu Valdštejnů (předpokoj hraběnky, Italský pokoj, hudební salón, obrazárna, lovecký salón, přijímací sál, dámský salonek, Delfská jídelna, orientální salón, knihovna). II. návštěvnický okruh - Divadlo, interiéry k setkání Svaté aliance. III. návštěvnický okruh - Hrobka Albrechta z Valdštejna v kapli sv. Anny (Lapidárium a kostel Tří králů).
Termíny