Domácí slovník

Výstava
Výstava Domácí slovník se zabývá jazykem jako osobním mikroklimatem, jako indikátorem domáckosti. Instalace, publikace a zvuková nahrávka v galerii Kabinet zkoumají z různých stran dynamický fenomén vzniku, předávání a užití slov způsobem srozumitelným pouze velmi úzkému okruhu lidí.
Termíny