Cechy a městská společnost 16. - 19. století

Výstava
Výstava přiblíží návštěvníkovi význam cechovní výroby od počátků až do jejich zrušení v polovině 19. století. Ačkoliv primárním posláním cechovní organizace byla řemeslná výroba a její koordinace, výstava reflektuje rovněž společenský rozměr cechovního společenství, tj. účast příslušníků cechů ve veřejném životě měst, v náboženském životě atp.
Termíny