Krásné melodie A. Dvořáka

Hudba
Účinkují: P. Macek - kontrabas, S. Ishikawa - housle, K. Fiala - viloncello, K. Bilynská - klavír.
Termíny