Reformační téma Slovanské epopeje

Volný čas
ThDr. Jaroslav Hrdlička. Historik studijně i působením spjatý s Husitskou teologickou fakultou University Karlovy. Roku 2002 s prof. J. B. Láškem uskutečnil cestu do USA. Zde prostudovali exilový rodinný archív diplomata první republiky prof. Vlastimila Kybala a dopravili jej do Prahy. Z těchto pramenů editují Kybalovy v exilu vzniklé paměti. Dosud vydali jejich první díl. Druhý bude vydán tento rok.
Termíny