CAS. Co to je?

Výstava
Výstava studentských prací. CAS, neboli Centrum audiovizuálních studií, je součástí Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.
Termíny