Propojenost

Výstava
Slavek Kwi - Artificial Memory Trace. Audiovizuální kinetická instalace Entanglement/Propojenost českého hudebníka a zvukového umělce Slávka Kwi pojednává zvuk, obraz, pohyb a prostor jako spojité aspekty vnímané skutečnosti. Všechny stránky jsou propojené do tvaru, směřujícího k čisté potencialitě a oproštěného od jakéhokoli konkrétního významu.
Termíny