Průzkum hradní studny

Výstava
Výstava prezentující průzkum unikátní hradní studny, který proběhl v roce 2012.
Termíny