Ilja Bílek a Luba Bakičová - Skloňování

Výstava
Vystavená díla zachycují průřez dosavadní tvorbou Ilji Bílka, jeho směřování ke stále úspornějšímu způsobu vyjadřování a ke koncentrovanějšímu sdělení. Pro výstavní prostor své plastiky uvážlivě komponuje a nechává spolupůsobit světelné vlivy. Tak jako Ilja Bílek, i Luba Bakičová pracuje s prostorem, i když poněkud odlišným, spíše konceptuálním způsobem. Svá díla z tabulového skla začleňuje do reálného galerijního prostoru.








Termíny