Křeslo pro Jana Čenského

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Marcerl Javorček.
Termíny