Osvobozování sentimentu. Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru

Výstava
Výstavní projekt má představit výjimečné fondy zámeckých sbírek v Čechách a na Moravě budované patriotickou aristokracií, zejména pak poodhalit utajený potenciál klenotů, jež jsou chloubou předních rakouských a německých sbírek s poukazem na rozmanité bohatství majetkového portfolia Národního památkového ústavu. Expozice bude mít za úkol v dialogu českého a rakouského malířství s tematickým těžištěm žánru, historií a dobového sentimentu rozehrát příběh umění 19. století detekovaný jmény jako F. Amerling, J. Führich, F. Tkadlík, P. Fendi, H. Füger, F. Gauermann, J. Mánes, B. Thorvaldsen a další.
Termíny