Strom jako prostředí, materiál, paměť a inspirace

Výstava
Strom nebo stromy můžeme nahlížet z bezpočtu různých úhlů pohledu – od biologických, přes zcela pragmatické až po poetické, nadčasové, mystické. Žádný z těchto možných pohledů se nám nechtělo vynechat, protože mezi nimi není vůbec jednoduché stanovit něco jako priority. Proto jsme se pokusili vybrané aspekty různě do hloubky rozpracovat a některých se alespoň dotknout. Výstava tedy nechce popsat či analyzovat strom systematicky a dokonale. Ani jedno z naznačených témat není a nemůže být propracováno do detailu – každé by dokázalo zaplnit samostatnou expozici. Přesto věříme, že ukázat na pestrost možných pohledů vás naladí k všímavosti a uvážlivosti ve vztahu ke Stromu obecně.
Termíny