Když se řekne EVVO

Výstava
Výstava výsledků EVVO výchovy žáků ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ J. Matiegky Mělník.
Termíny