Dialogy - od panství Escaladieu v Bigorre po Červený klášter na Spiši

Výstava
Slovensko-francouzská výstava Dialogy sa skládá ze tří částí. První sa nazývá Cisterciáni, kartuziáni a kamalduli na Spiši. Přibližuje každodenní život v cisterciáckém, kartuziánském a kamaldulském klášteře. K najhodnotnějším exponátům patří originální mnišské hábity, liturgická kniha - antifonář z roku 1612 a faximile prvního překladu Bible do slovenštiny z poloviny 18. století. Druhou část výstavy s názvom Tajemný svět kamaldulů představuje fotografie světoznámého polského fotografa Adama Bujaka, který svým objektivem zachytil každodenní život kamaldulských mnichů v Bielanoch u Krakova. Třetí část výstavy obsahuje rozsálý soubor velkoplošných fotografií vynikajícího francouzského fotografa Pascala Le Doaré, který sa zaměřil na představení architektury cisterciáckého opatství Escaladieu (oblast Horní Pyreneje) a Červeného kláštera na Slovensku. Výstava byla v letech 2008 - 2011 prezentována ve Francii (Escaladieu), na Slovensku (Humenné, Sabinov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa), v Polsku (Nowy Sącz) a České republice (Vsetín). Výstavu připravilo Ľubovnianske múzeum (Kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja) ve spolupráci s muzeem při opátství Escaladieu (Generální rada Horní Pyreneje).
Termíny