Řop, řop, řopík

Výstava
Ve druhé polovině 30. let, v době sílícího napětí a narůstající nestability, budovala Československá republika k obraně svého demokratického zřízení, územní nedotknutelnosti a státní svrchovanosti, rozsáhlý systém stálého pohraničního opevnění – pěchotních srubů i lehkých opevnění. Výstava je věnována historii slavných „řopíků", československého lehkého opevnění vz. 37 z let 1935–1938. Návštěvníci se v rámci výstavy seznámí s vývojem předválečných opevňovacích plánů, typologií „řopíků" i způsobem jejich výstavby. Opomenuty nebudou ani životní příběhy osobností spjatých s výstavbou opevnění. Kromě toho bude pozornost věnována i využití lehkého opevnění německou armádou v roce 1945 a také málo známým poválečným snahám o začlenění „řopíků" do systému obrany západních hranic tehdejšího komunistického Československa v době tzv. „studené války".
Termíny