Muži a válka

Výstava
Jedná se o výstavu, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti osudy československých mužů během druhé světové války. V rámci první části výstavy bude návštěvníkům prezentován způsob, jakým válka ovlivnila život představitelů různých profesí. Konkrétně se návštěvníci dozvědí, jak během okupace žili dělníci, učitelé, duchovní, či například četníci. V tomto směru se výstava neomezí pouze na popsání života v Protektorátu Čechy a Morava, ale nastíněna bude i situace českého obyvatelstva v „Sudetech". V rámci výstavy bude stručně popsáno rovněž působení Čechoslováků v interbrigádách během španělské občanské války a představeny budou také další životní příběhy bývalých interbrigadistů. Pozornost bude věnována i osudům politických vězňů, které budou zobrazeny na základě událostí v koncentračním táboře Dachau. Návštěvníci výstavy nebudou ochuzeni ani o příběhy významných politických a vojenských představitelů zahraničního protinacistického odboje a pozornost bude věnována rovněž některým pozoruhodným osudům známých i zapomenutých příslušníků exilových vojenských útvarů.
Termíny