Pavla Herzánová

Výstava
Benjamín je domov pro lidi s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí či se svou rodinou a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. S respektem a individuálním přístupem ke každému uživateli všichni zaměstnanci usilují o začleňování uživatelů domova do společnosti a běžného života, usilují rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, zvyšují jejich soběstačnost, vytvářejí bezpečné domácí prostředí a podporují je k navazování zdravých mezilidských vztahů. Ve svých fotografiích jsem se snažila zachytit některé z okamžiků v životě uživatelů domova Benjamín, vyzdvihnout lidskost v pravém slova smyslu, která je v každém z nás bez ohledu na zdravotní postižení, na to, kde a v jakém prostředí žijeme.
Termíny