Václav Filandr

Výstava
Výstava obrazů. Architekt, malíř a grafik se ve své malířské tvorbě věnuje především přírodě a společnosti v poloze fantazijního realismu. Charakter jeho malířského díla lze vystihnout termínem iluzivní poetika.
Termíny