Čert a Káča

Hudba
Pohádková opera Antonína Dvořáka spadá do závěrečného období skladatelova života, po návratu ze Spojených států. Podařilo se mu vytvořit na libreto Adolfa Weniga na motivy báchorky Boženy Němcové komickou operu o odvážné a hubaté Káči, moudrém až vychytralém ovčákovi Jirkovi, oklamaném čertovi Marbuelovi a kněžně, která unikne díky Jirkovi peklu. Dvořákovi se podařilo mistrně vytvořit kontrastní scény lidové, čertovské i šlechticky vznešené. Díky jeho geniální vynalézavosti v práci s hudebně dramatickými motivy a v instrumentaci orchestru je Čert a Káča dílo veskrze originální, v mnohém přesahující předchozí Dvořákovu operní tvorbu.
Termíny