Kabinet hudby - Hudební sbírka kroměřížského zámku

Výstava
Expozice kroměřížského hudebního archivu se zaměří na hudbu provozovanou na kroměřížském zámku od dob Karla II. z Lichtensteinu– Castelkorna a jeho nástupců, zejména pak na operní provoz za biskupa Schrattenbacha, klasicistní repertoár dvorní kapely biskupa Hamiltona a arcibiskupa Colloredo– Waldsee, až po proměnu dvorní kapely do dechových harmonií a vlivu vojenské hudby v době arcibiskupa Trauttmannsdorfa, v neposlední řadě též autorské skladby arcivévody Rudolfa Jana a torzo jeho bohaté hudební sbírky. Nejstarší částí celé hudební sbírky je soubor hudebnin, které využívala biskupská dvorní kapela v letech 1664–1695. O její rozšiřování se zasloužil především P. J. Vejvanovský a jeho předchůdce H. I. F. Biber. Význam sbírky je dán velkým podílem dochovaných autografů, které se v jiných hudebních centrech nedochovaly (kompozice G. Muffata, A. Pogliettiho, J. H. Schmelzera, H. I. F. Bibera.). Podobu hudebního života na kroměřížském zámku v 18. století představí operní díla, která se hrála k různým příležitostem, ale i libreta, dochovaná v zámecké v knihovně a související s hudebním životem na vídeňském dvoře. Dále to budou ukázky skladeb, které se hrály na zámku pro zábavu (cembalové koncerty, symfonie J. A. Štěpána, K. Dittersdorfa, J. Haydna apod.). Koncept výstavy počítá i s prezentací torza hudební sbírky arcivévody Rudolfa Jana (autorské skladby, vazba na jeho učitele kompozice a klavíru L. van Beethovena – autograf Beethovenův, a jeho bohatá sbírková činnost.
Termíny