Živé dědictví

Výstava
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná obyčejům a tradičním řemeslům v regionu dochovaným do současnosti.
Termíny