Jakub Špaňhel: Van Gogh na venkově

Výstava
Pověst mimořádného talentu, která doprovázela Jakuba Špaňhela (1976) už za jeho studií na pražské akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami ( GHMP, NG v Praze, Galerie Klatovy / Klenová), účastí na většině významných přehlídek malby jeho generace (Perfecte Tense, Berlín – Praha, Mánes; stálá expozice Wannieck Gallery atd.)
Termíny