Ladislav Hodný - knižní vazby, obrazy

Výstava
V širokém výčtu tvůrčích aktivit Ladislava Hodného (*1943) dominuje knižní vazba v provedení a hodnocení skutečného mistrovství, což ovšem nevylučuje, ale naopak propojuje další výtvarné disciplíny, jakými jsou malba, kresba a grafika. Původně knihař se skvělým poučením od svého otce a také na brněnské SUPŠ (Škole uměleckých řemesel) u Jindřicha Svobody, zaujal svou precizností a výtvarnou kreativitou, za což získal i řadu ocenění. Vedle vymezeného knižního formátu jakoby vyrovnával svou tvůrčí potřebu postihnout větší prostor v uvolněném malířském gestu. Jeho obrazy jsou výraznými skladbami, v nichž se setkávají bohaté výrazové prostředky kompozice, tvarosloví a barevnosti. V rozpětí mezi čistě abstraktními symboly poetické citovosti, tušeného příběhu či pouhého okamžiku až po naznačenou představu volné krajiny, to všechno je možné v díle Hodného nalézt, sledovat a prožívat.
Termíny