Výstava obrazů Michala Matzenauera

Výstava
Vystavené obrazy připomenou průřez autorovou tvorbou z posledních deseti let (cyklus Zdi).
Termíny