Rýsovaný svět - Konstruktivní tendence šedesátých let

Výstava
Výstava se soustředí na jádro geometrického umění šedesátých let. V tomto výběru budou zastoupeny klíčové osobnosti: Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Radoslav Kratina, Hugo Demartini, Karel Malich a Jan Kubíček. Kolekce vybraná z veřejných a soukromých sbírek představí inovace, které přineslo geometrické tvarosloví do českého umění, a individuální přínos jednotlivců. Ambicí výstavy je ve zhuštěné podobě shrnout charakter této tendence a ověřit její interpretaci v dějinách českého moderního umění.
Termíny