Adéla Ducháčová - Květy a jiné světy

Výstava
Výstava poprvé představí širší soubor kreseb medijní kreslířky Adély (Addy) Ducháčové (1882–1952) z železnobrodského spiritistického okruhu. Dobové záznamy dokládají, že autorka vystavovala své práce na četných výstavách medijních kreseb od desátých do třicátých let 20. století, ale teprve vzácná kolekce ze soukromé sbírky dnes dává možnost pohlédnout na tvorbu jako celek spojený s oblíbeným florálním tématem. Objevná výstava nám umožní nahlédnout do nitra senzibilní duše medijní umělkyně z českého okruhu art brut, jenž se těší vzrůstajícímu zájmu odborné i laické veřejnosti, a přinese další poznání oněch neobyčejných kreslířských výkonů.
Termíny