Pavel Hlava - Sklo

Výstava
Výstava semilského rodáka a světoznámého sklářského výtvarníka Pavla Hlavy. Retrospektivní výstava představí jeho tvorbu v plné šíři.
Termíny