Počátky techniky a průmyslu ve Vysokém Mýtě na fotografiích, výkresech a plánech

Výstava
Vědeckotechnická revoluce změnila život našich předků v mnoha směrech. V českých zemích se datuje přibližně od poloviny 19. století a jejím symbolem se po právu stal parní stroj. Jak tomu bylo ve Vysokém Mýtě a které podniky, továrny a další technické objekty zde od 2. poloviny 19. století vznikají, přiblíží a jejich atmosféru nabídnou historické fotografie doplněné plánovou dokumentací, obrazy a grafikami.
Termíny