Ano v bílém?

Výstava
Výstava svatebních šatů z 19. - 20. stol.
Termíny