Le Corbusier / Chandigarh

Výstava
Nedávno uplynulých 125 let od narození „papeže moderní architektury“ se stalo impulsem připojení se k aktivitám konaným po celém světě, jež mají za cíl připomenout osobnost geniálního architekta a přiblížit jeho pozoruhodnou a unikátní tvorbu. Je málo tvůrců, kteří v některém uměleckém oboru ovlivnili svou epochu tak výrazně, jak to učinil v architektuře 20. století Le Corbusier, vlastním jménem Charles-Edouard Jeanneret-Gris /1887–1965/. Z jeho tvorby se ostravská prezentace soustředí na Chandigarh, „nové“ hlavní město indického státu Pandžáb (Punjab), město, které obdobně jako Niemeyerova Brasília vzniklo na zelené louce. Takto příhodně zvoleným tématem i obdobnou formou prezentace (fotografie a skici) chtějí organizátoři výstavy mimo jiné připomenout pětileté „výročí“ působení Kabinetu architektury na půdě ostravského Domu umění v rámci Galerie výtvarného umění v Ostravě. Chandigarh patří do řady vrcholných kreací Le Corbusiera. První nepříliš přesvědčivý zastavovací plán města vypracoval americký architekt Albert Mayer /1950/. První skici vládního okrsku, Kapitolu, vytvořil Matthew Nowicki. Teprve po jeho náhlém a tragickém skonu byla práce svěřena Le Corbusierovi. I když přijetí této realizace bylo různorodé, projekt Chandigarhu zůstává důkazem nejen velkého nadání i tvůrčího zanícení, ale také velké soustředěnosti a důslednosti jeho tvůrce.
Termíny