Martin Blažíček – Gradient

Výstava
Instalace Gradient pro koridor Školské 28 konfrontuje velkoplošný tisk a kvalitu přirozeného světla; vizualizuje přechod světla a tmy a symbolický význam těchto zrakových vjemů nechává úplně stranou. Je racionální představou zrakového vjemu postupného ubývání světla na ploše osvětlené z jedné strany nebo může být také statickou verzí zpomaleného časového záznamu stroboskopického efektu, který je charakteristickým prvkem audiovizuálních performancí Martina Blažíčka. Použitá světelná škála je odvozená od intenzity světla v chodbě.
Termíny