Benešovské bienále

Výstava
Bienále je pravidelným pohledem na užší výběr aktuální tvorby regionu očima jednoho z historiků umění. Jeho protiváhou je v témže roce připravený Salon výtvarníků Benešovska, který prezentuje celé tvůrčí spektrum.
Termíny