Krajní meze

Divadlo
Komorní drama pro čtyři herce, v němž autor pracuje svým obvyklým způsobem: používá prvky napětí, střídajících se pocitů viny a nejistoty, kdo je oběť a kdo útočník. Hlavní hrdinka hry Marjorie po traumatickém zážitku překročí své "krajní meze" a probouzí v sobě něco, co doposud bylo skryto - touhu po pomstě, zadostiučinění a spravedlnosti... „Nechci mít nervy na dranc, když někdo zazvoní. Nechci sebou škubnout pokaždý, když na mě sáhne chlap. Chci žít svůj život... on z tohohle domu neodejde."
Termíny