Patrik Hábl

Výstava
Patrik Hábl je nadán uměleckým viděním, jímž pro nás transponuje vnější vizuální realitu ve verbálně neuchopitelnou, přesahující realitu poetickou. Hloubkou bytostného prožitku tématu – nezbytnost identity člověka s přirozeným světem či s přírodou – se estetická dimenze jeho projevu stává současně i hodnotou etickou.
Termíny