Doteky

Výstava
Základní umělecká škola Uherské Hradiště a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Vás zvou na výstavu, kterou si můžete osahat.
Termíny