Od informelu k figuře

Výstava
Těžištěm výstavy jsou díla umělců více generací a tendencí, vytvořená v průběhu 60. let, s mírným přesahem do 50. a 70. let – od informelu, nové figurace, pop artu přes minimalismus, konstruktivismus ke konceptuálnímu a akčnímu umění, a díla autorů, kteří v této době tvořili neoficiální výtvarnou scénu moderního umění (např. V. Boudník, V. Boštík, J. Balcar, H. Demartini, F. Gross, J. Isler, J. Kolář, S. Kolíbal, P. Kotík, R. Fremund, M. Medek, J. Načeradský, R. Piesen, J. Sopko, A. Šimotová, J. a K. Válovy, J. Vožniak ad.).
Termíny